Название

isClassImplemented() — Подключен ли класс

Параметры: isClassImplemented($class)

string $class

имя класса

Результат

boolean